Resolución pola que se publica a relación coas puntuacións provisionais obtidas polos aspirantes na segunda fase do proceso de selección para a cobertura do posto de Director/a Financeiro/a e de Control de XesGalicia, S.G.E.I.C., S.A.U.