Resolución pola que se publica a relación definitiva de puntuacións obtidas no proceso de selección para a cobertura do posto de director/a financeiro/a e de control.