19/02/2021 - 13:00

Resolución pola que se publica a relación coas puntuacións definitivas obtidas polos aspirantes na primeira fase do proceso de selección para a cobertura do posto de Director/a Financeiro/a e de control de XesGalicia, S.G.E.I.C., S.A.U. e se convoca...

Páxinas