Transparency

Check the current composition of the XesGalicia and Sodiga Board of Directors
Logo Xesgalicia

Board of directors of Xesgalicia

Chairman Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Mr Francisco Conde López

Spokemen

» Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE
    Mr Fernando Guldrís Iglesias

» Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U.
    Mr Marcos Miguel Oubiña Moure

» Mr José Manuel de Bartolomé Palomo

» Mr Francisco Domínguez Martínez

» Ms Patricia Argerey Vilar

» Mr Alfonso Cabaleiro Durán

» Mr Álvaro Pérez López

Secretary Ms María Posada Enríquez

Logo Sodiga

Board of directors of Sodiga

Chairman Mr Rubén Aguión Seoane

» Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE
    Ms Raquel Rodríguez Espiño

» Torre de Hércules Participaciones Societarias, S.L.U.
    Mr Marcos Oubiña Moure

» Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U.
    Mr Marco Enrique Nieto Montero

» Ms Patricia Argerey Vilar

» Mr Manuel Vidal Martín

» Inversiones Capital Global, S.A. represented by Mr Luis Miguel Pernas Hermida

Secretary Ms Belén Bálgoma Magdalena

In its external contracting of goods and services, XESGALICIA is subject to the Law on contracts of public administrations. Following the current regulations, certain documentation regarding the main procurement procedures can be obtained electronically at the address http://www.contratosdegalicia.es/ Additional information is provided below regarding other procedures considered as minor ones.

2020

SODIGA SCR SA     
ID OBJECT AMOUNT WITH VAT AND EXPENSES TAX ID NUMBER AWARDEE DURATION Nº BIDDERS
20_SOD-2 Subministros 6.118,11 € A08431090 Naturgy Iberia, S.A. 12 meses 1
20_SOD-6 Limpeza e subministros accesorios 19.648,83 € B15075732 LIMPIEZAS SALGADO SL 12 meses 1
             

 

XESGALICIA SGEIC SAU    
ID OBJECT AMOUNT WITH VAT AND EXPENSES TAX ID NUMBER AWARDEE DURATION Nº BIDDERS
20_XES-11 Mantemento de equipos informáticos. 6.885,51 € B15862295 ALDABA Servicios Profesionales, S.L. 12 meses 1
20_XES-14 Mantemento de páxina web e comunicación. 5.864,51 € B94054517 Táctica y Estrategia de Comunicación, S.L. 12 meses 1
20_XES-16 Contratación do software necerario para o envío de información regulamentaria á CNMV. 6.886,18 € A79447033 BME INNTECH, S.A.U 12 meses 1
20_XES-17 Contratación do software de xestión do órgano de goberno da entidade 5.604,41 € B87704789 Gobertia España, S.L. 12 meses 1
20_XES-18 Servizo de aparcamiento 7.027,43 € B73454434 ACVIL APARCAMIENTO, S.L. 12 meses 1
20_XES-21 Subministro do hardware e software 9.211,73 € B36112803 Inforhouse, S.L. 12 meses 1
20_XES-24 Servizos de apoyo en materia legal. 6.213,99 € B65697609 Despacho Escobar Pereira, S.L. 12 meses 1
20_XES-26 Servizos de apoyo en materia legal 7.623 € B27735539 BALTAR ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P. 1 mes 1
20_XES-30 Servizos proxecto de implementación ERP 6.996 € 34980518W Jesús Pérez Diéguez 2 meses 1
20_XES-31 Servizos de procedementos acordados basados na norma internacional  ISRS 4400 7.865 € B79104469 DELOITTE, S.L 4 meses 1
20_XES-32 Servizos de procedementos acordados basados na norma internacional  ISRS 4400 10.285 € B79104469 DELOITTE, S.L 4 meses 1
20_XES-53 Inmovilizado material 7.408,83 € B36615417 SIRVENT SL 1 mes 1
20_XES-54 Servizos de apoyo en materia legal 17.908 € B36886117 AYF SERVICIOS JURIDICOS SLP 1 mes 1
20_XES-61 Cuota anual como afiliado 5.500 € G78308822 Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión 12 meses 1
20_XES-67 Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores y Directivos y de Responsabilidad Civil Profesional 44.487,47 € A82111030 Dual Ibérica Riesgos Profesionales, S.A.U. 12 meses 4
             

2019

SODIGA SCR SA     
ID OBJECT AMOUNT WITH VAT AND EXPENSES TAX ID NUMBER AWARDEE DURATION Nº BIDDERS
SOD-2 Subministros 6.789 € A08431090 Naturgy Iberia, S.A. 12 meses 1
SOD-3 Subministros 5.263 € A65067332 COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS&POWER, S.A. 12 meses 1
SOD-7 Limpea e suministros accesorios 17.644 € B15075732 LIMPIEZAS SALGADO SL 12 meses 1
             

 

XESGALICIA SGEIC SAU    
ID OBJECT AMOUNT WITH VAT AND EXPENSES TAX ID NUMBER AWARDEE DURATION Nº BIDDERS
XES-01 Seguro de vida 4.869 € A48037642 Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 12 meses 1
XES-02 Seguro de accidentes 1.830 € A48037642 Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 12 meses 1
XES-03 Venta de billetes de avión e xestión do aloxamento 14.060 € A15021074 Viajes Viloria, S.A. 12 meses 1
XES-04 Servizo de reprografía da entidade (mantemento de fotocopiadoras e subministro de tóner). 6.161 € B15361348 NEA F3 IBÉRICA, S.L.U. 12 meses 1
XES-09 Mantemento de equipos informáticos. 5.518 € B15862295 ALDABA Servicios Profesionales, S.L. 12 meses 1
XES-14 Mantemento de páxina web e comunicación. 6.991 € B94054517 Táctica y Estrategia de Comunicación, S.L. 12 meses 1
XES-16  Contratación do software necerario para o envío de información regulamentaria á CNMV. 6.991 €  A79447033  BME INNTECH, S.A.U 12 meses  1
XES-17 Contratación do software de xestión do órgano de goberno da entidade 5.565 € B87704789 Gobertia España, S.L. 12 meses 1
XES-19 Servizo de aparcamiento 6.577 € B73454434 ACVIL APARCAMIENTO, S.L. 12 meses 1
XES-22 Cuota anual como afiliado 12.100 € U27831759 Asociación Gallega de Emprend 12 meses 1
XES-23 Formación en linguaxe extranxeira 5.261 € B15723604 Piccadilly School of English, S.L. 12 meses 1
XES-27 Inmovilizado material 9.706 € B15161102 BERTHA HOGAR S.L. 6 meses 2
XES-29 Subministro do hardware e software 17.706 € B36112803 Inforhouse, S.L. 12 meses 1
XES-30 Servizo de asistencia técnica e mantemento 2.420 € B36112803 Inforhouse, S.L. 12 meses 1
XES-31 Servizos de apoyo en materia legal. 9.075 € B65697609 OSBORNE CLARKE ESPAÑA, S.L.P. 12 meses 1
XES-32 Servizos de apoyo en materia legal. 10.890 € B65697609 OSBORNE CLARKE ESPAÑA, S.L.P. 12 meses 1
XES-33 Servizos de apoyo en materia legal. 9.075 € B65697609 OSBORNE CLARKE ESPAÑA, S.L.P. 12 meses 1
XES-34 Servizos de apoyo en materia legal. 8.470 € B8170981 J&A Garrigues, S.L.P. 12 meses 1
XES-40 Servizos de apoyo en materia legal. 5.808 € B27735539 BALTAR ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P. 3 meses 1
XES-43 Inmovilizado material 13.393 € 33231192X JOSE CONDE CARAMES 6 meses 2
XES-46 Seguro de responsabilidade civil 13.056 € A36768257 Borrás-Vázquez-Cameselle-Artai Correduría de Seguros, S.A. 6 meses 1
             

2018

             
SODIGA SCR SA          
ID OBJECT AMOUNT WITH VAT AND EXPENSES TAX ID NUMBER AWARDEE DURACIÓN Nº BIDDERS
SOD-01 Pintado exterior do edificio sito na rúa Ourense nº 6, limpeza de pedra e pintado de pasamáns, cancela e porta do garaxe. 17.472,40 € 33238339G Jesús Couceiro García 1 mes 1
SOD-12 Subministro de enerxía eléctrica 9.621,25 € A08431090 Naturgy Iberia, S.A. 12 meses 1
             
XESGALICIA SGEIC SAU          
ID OBJECT AMOUNT WITH VAT AND EXPENSES TAX ID NUMBER AWARDEE DURATION Nº BIDDERS
XES-03 Seguro de accidentes 1.732,26 € A48037642 Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 12 meses 1
XES-50 Seguro de vida 4.416,37 € A48037642 Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 12 meses 1
XES-52 Venta de billetes de avión e xestión do aloxamento 10.994,27 € A15021074 Viajes Viloria, S.A.                              12 meses 1
XES-54 Servizo de reprografía da entidade (mantemento de fotocopiadoras e subministro de tóner). 5.572,26 € B15361348 NEA F3 Ibérica, S.L.U.                            12 meses 1
XES-10 Contratación do software necerario para o envío de información regulamentaria á CNMV. 6.209,33 € A79447033 BME INNTECH, S.A.U 12 meses 1
XES-53 Mantemento de equipos informáticos. 5.517,60 € B15862295 ALDABA servicios profesionales, S.L.              12 meses 1
XES-69 Subministro do software de protección antivirus para a entidade. 7.100,52 € B36112803 Inforhouse, S.L.                                  12 meses 1
XES-01 Seguro de responsabilidade civil do persoal directivo e outros responsables. 8.969,68 € A28109247 Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Corred. De Seg. 12 meses 1
XES-23 Seguro de responsabilidade civil da entidade. 4.767,57 € A28109247 Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Corred. De Seg. 12 meses 1
XES-79 Servizos de apoyo en materia xurídica, civil, mercantil e procesal. 18.150,00 € B70329479 Auren Abogados, LCG, S.L.P.                       12 meses 1
XES-17 Servizos de procurador necesarios para procedementos executivos 6.218,80 € 46912766B Mª Natalia Teruel Sanjurjo                        1 mes 1
XES-61 Elaboración de informes de seguemento de investimentos realizados 5.354,25 € B36812618 GB Auditores Asociados, S.L.                       12 meses 1
XES-24 Deseño da nova imaxe corporativa e elaboración dun manual de identidade. 6.050,00 € B15978125 Octo Comunicación, S.L.                           1 mes 1
XES-25 Contratación do software de xestión do órgano de goberno da entidade 5.504,90 € B87704789 Gobertia España, S.L.                             12 meses 1
XES-75 Preparación e axuda no procedemento de análise posible novo ERP da entidade. 17.424,00 € 34980518W Jesús Pérez Diéguez                               12 meses 1
XES-56 Servizo de aparcamiento 6.534,00 € B73454434 ACVIL APARCAMIENTO, S.L. 12 meses 1
XES-78 Seguro de responsabilidade civil do personal directivo e outros responsables 14.000,00 € W00470881 Allianz Global Corporate & Specialty SE 12 meses 3