Resolución definitiva con la puntuación obtenida por el aspirante na segunda fase do proceso de selección para a cobertura dun posto de director/a de seguimento de participadas de XesGalicia, S.G.E.I.C., S.A.U.