XesGalicia

XesGalicia

XesGalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de Tipo Pechado, S.A.U.

XesGalicia, a sociedade xestora de entidades de capital risco galega, financia o desenvolvemento empresarial mediante participacións temporais e minoritarias no capital social das empresas.

Como complemento, outórgalles préstamos participativos ou préstamos ordinarios a longo prazo a través de diferentes e específicos Fondos e sociedades de capital risco.

Máis sobre XesGalicia

Requisitos

O único requisito a ter en conta, é que sexan empresas non financeiras que non coticen no primeiro mercado da bolsa de valores.

Dinos quen es
Indícanos o email no que queres recibir resposta
Este é o Fondo para o cal estás enviando o teu proxecto
Describe brevemente o proxecto que envías
Os ficheiros deben ser menores de 2 MB.
Tipos de ficheiros permitidos: pdf.

Dándolle cumprimento á LOPD (Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal), infórmase que os datos recollidos a través deste formulario non son almacenados, nin cedidos en ningún caso a terceiros; senón que son utilizados única e exclusivamente para o contacto e o envío de información ou contenido, segundo o demandado polo usuario a través do propio formulario.

CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar se vostede é un visitante humano e prevenir envíos de spam automatizado.

Presidente Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, D. Francisco Conde López

Voceiros

» Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE
    representado por D. Juan Manuel Cividanes Roger

» Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U.
    representada por D. Marcos Miguel Oubiña Moure

» D. José Manuel de Bartolomé Palomo

» D. Francisco Domínguez Martínez

» D. Borja Verea Fraiz

» Dna. Patricia Argerey Vilar

» D. Alfonso Cabaleiro Durán

» D. Álvaro Pérez López

Secretaria Dna. María Posada Enríquez

As Contas Anuais abranguen o Balance, as Contas de perdas e ganancias, o Estado de fluxos de efectivo e demais datos que permiten obter unha imaxe fiel do patrimonio, a situación financeira e os resultados da entidade.

Descargar contas