Bases para a constitución de listaxes de selección de persoal temporal da categoría Titulados Superiores, para Xesgalicia, S.G.E.I.C., S.A.U.