Convocatoria para a exposición da presentación e entrevista persoal da segunda fase do proceso de selección para a cobertura do posto de director/a financeiro/a e de control