GAIN, Axencia Galega de Innovación

Partícipe do fondo: 
Tecnolóxico i2C FCR - Pyme
Xes-Innova FCR - Pyme
GIE FCR - Pyme
+info
Rúa Airas Nunes, s/n (Conxo) 15702 Santiago de Compostela