Galicia Compite FICC

Galicia Compite FICC

O Fondo Galicia Compite FICC oriéntase cara a proxectos empresariais promovidos por novos emprendedores, a sociedades de nova creación con posibilidades de desenvolvemento e mais auqeloutras que acometan actividades novidosas e/ou que apliquen as novas tecnoloxías.

Está especialmente dirixido a proxectos innovadores, que permitan mellorar a competitividade empresarial, ben sexa a través de avances na distribución, nas estruturas organizativas ou mediante a combinación de tecnoloxía e mercadotecnia.

A porcentaxe do Fondo Galicia Compite FICC nunha empresa determinada non superará o 45% do capital e o investimento, o 25% do activo total do Fondo. O investimento en empresas do mesmo grupo de sociedades nno poderá exceder o 35% do Fondo.

O Fondo Galicia Compite FICC oriéntase a

» Proxectos empresariais promovidos por novos emprendedores
» Sociedades de nova creación con posibilidades de desenvolvemento
» Sociedades que acometan actividades novidosas
» Sociedades que apliquen as novas tecnologías
» Proxectos innovadores, que permitan mellorar a competitividade empresarial

Dinos quen es
Indícanos o email no que queres recibir resposta
Este é o Fondo para o cal estás enviando o teu proxecto
Describe brevemente o proxecto que envías
Os ficheiros deben ser menores de 2 MB.
Tipos de ficheiros permitidos: pdf.

Dándolle cumprimento á LOPD (Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal), infórmase que os datos recollidos a través deste formulario non son almacenados, nin cedidos en ningún caso a terceiros; senón que son utilizados única e exclusivamente para o contacto e o envío de información ou contenido, segundo o demandado polo usuario a través do propio formulario.

CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar se vostede é un visitante humano e prevenir envíos de spam automatizado.

As Contas Anuais abranguen o Balance, as Contas de perdas e ganancias, o Estado de fluxos de efectivo e demais datos que permiten obter unha imaxe fiel do patrimonio, a situación financeira e os resultados da entidade.

Descargar contas