Resolución pola que se publica a relación coas puntuacións definitivas obtidas polos aspirantes na primeira fase do proceso de selección para a cobertura do posto de Director/a Financeiro/a e de control de XesGalicia, S.G.E.I.C., S.A.U.

venres, 19 Febreiro, 2021 - 13:00

Resolución pola que se publica a relación coas puntuacións definitivas obtidas polos aspirantes na primeira fase do proceso de selección para a cobertura do posto de Director/a Financeiro/a e de control de XesGalicia, S.G.E.I.C., S.A.U. e se convoca ao candidato para a realización da segunda fase do citado procedemento.

Categoría: