Resolución pola que se publica a relación provisional de puntuacións obtidas no proceso de selección para a cobertura do posto de director/a financeiro/a e de control