SODIGA

Investimento en empresas cun alto potencial de rendemento

Sodiga Galicia, Sociedad de Capital Riesgo, S.A

Os investimentos de Sodiga dirinxese a empresas con alto potencial de crecemento, xestionadas por empresarios de recoñecida solvencia profesional e que teñan relación co desenvolvemento e consolidación da economia e da industria de Galicia.

O Capital Risco é unha actividade financeira que consiste en proporcionar recursos ás empresas, a medio e longo prazo, pero sen vocación de permanencia ilimitada. Desde o punto de vista financeiro, supón un incremento dos fondos propios, engadindo credibilidade e estabilidade financeira, e desde o punto de vista interno da empresa promove a profesionalización da xestión empresarial, colaborando na procura de financiamento adicional, apoiando a internacionalización e outros servicios..

Máis sobre SODIGA

Os investimentos de Sodiga van dirixidos a empresas

» Cun alto potencial de crecemento
» Xestionadas por empresarios de recoñecida solvencia profesional
» Relacionadas co desenvolvemento e consolidación da economía de Galicia

Dinos quen es
Indícanos o email no que queres recibir resposta
Este é o Fondo para o cal estás enviando o teu proxecto
Describe brevemente o proxecto que envías
Os ficheiros deben ser menores de 2 MB.
Tipos de ficheiros permitidos: pdf.

Dándolle cumprimento á LOPD (Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal), infórmase que os datos recollidos a través deste formulario non son almacenados, nin cedidos en ningún caso a terceiros; senón que son utilizados única e exclusivamente para o contacto e o envío de información ou contenido, segundo o demandado polo usuario a través do propio formulario.

CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar se vostede é un visitante humano e prevenir envíos de spam automatizado.

Presidente D. Juan Manuel Cividanes Roger

Voceiros

» Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE
    representado por D. Javier Aguilera Navarro

» Torre de Hércules Participaciones Societarias, S.L.U.
    representada por D. Marcos Miguel Oubiña Moure

» Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U.
    representada por D. Marco Enrique Nieto Montero

» Sobrinos de José Pastor Inversiones, S.A.U.
    representado por D. Miguel Ángel Méndez Magán

» D. Manuel Antonio Varela Rey

Secretaria Dna. Belén Bálgoma Magdalena

As Contas Anuais abranguen o Balance, as Contas de perdas e ganancias, o Estado de fluxos de efectivo e demais datos que permiten obter unha imaxe fiel do patrimonio, a situación financeira e os resultados da entidade.

Descargar contas